ANASAYFA KURUMSAL
KURUMSAL
HAKKIMIZDA
TESİS
İHRACAT
KALİTE
NEDEN AS KARO ?
MALİ YAPI
HABERLER
BAŞVURU FORMU
AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

BAŞVURU FORMU


 

AS KARO İMALAT İNŞ. NAK. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu , veri sorumlusu sıfatıyla ASKARO Turizm İşletmeciliği A.Ş. (ASKAROveya Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

2. BAŞVURU YOLU

Siz veri sahipleri, KVKKnun 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını ASKARO Bağlarbaşı Mah. 700 Sk. No:18 Huzurkent / Akdeniz / Mersin adresine posta yahut iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla,

İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını askaro@askaro.com.tr e-posta adresine elektronik imzalı olarak,
iletebilirsiniz.

Siz veri sahipleri, başvurularınızı Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz.

3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKKnun ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve ASKARO tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz.

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

İsim:

Soy İsim:

TC Kimlik

Numarası:

Telefon

Numarası:

E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt

verebileceğiz.)

Adres:

 

Şirketimiz İle İlişkiniz: (çalışan, tedarikçi, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü kişi firma çalışanı gibi)

çalışan

çalışan adayı

ziyaretçi

İş ortağı

Diğer:

………………………………………………

……………..

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu:……………………………………..…………………………………….……………...

………………………………………………

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Uygulanması İle İlgili Talebiniz (KVK K. m.13):

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………

Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla Şirketimiz kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz veya hukuka aykırı bir başvuru veya talep yapılmış olması halinde Şirketimizin hiçbir hukuki sorumluluğunun doğmayacağını belirtmek isteriz.

Başvuru Sahibinin (Kişisel Veri

Sahibinin)

 

İsim-Soy İsim :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 GÖNDER
İLETİŞİM
TELEFON :+90 324 646 44 55
FAX : +90 324 646 44 59
EMAIL : askaro@askaro.com.tr
ADRES : Bağlarbaşı Mah. 700 Sk.
No:18 Huzurkent / Akdeniz / Mersin

Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Çukurova Kalkınma Ajansı ve/veya Kalkınma Bakanlığı ' nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk As Karo Ltd Şti’ne aittir.